Hình thức thanh toán

Tiền mặt

Với các địa chỉ nhận hàng trong các quận nội thành TP. Hồ Chí Minh khách hàng thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

Chuyển khoản

Với các địa chỉ nhận hàng ở các tỉnh, thành phố khác khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.